Distancemeter uitlezen met Domoticz

Watermeter uitlezen met Domoticz

Watermeter uitlezen met Home Assistant

Slimme Meter uitlezen via DSMR P1 poort met MQTT

Make your own lamp for less than 10 dollar

DSMR P1 – Slimme meter over WiFi adapter