Slimme Meter uitlezen via DSMR P1 poort met MQTT

Slimme meter koppelen aan Home Assistant

Make your own lamp for less than 10 dollar

DSMR P1 – Slimme meter over WiFi adapter