In deze post leg ik je uit hoe je een overzichtelijk dashboard kunt maken waarin alle waarden van de Smart Gateways Gasmeter Gateway kunnen worden weergegeven. Het dashboard toont tevens het verbruik en de kosten per dag, week, maand en jaar. Door gebruik te maken van het Smart Gateways Gasmeter dashboard voor Home Assistant maak je je gasmeter slim!

Wat is er allemaal zichbaar?

Verbruik

Het dashboard inclusief alle scripts berekenen het volgende verbruik:

 • per kwartier
 • per uur
 • per dag
 • per week
 • per maand
 • per kwartaal
 • per jaar

Kosten

Het dashboard met alle scripts berekenen de volgende kosten:

 • per dag
 • per week
 • per maand
 • per kwartaal
 • per jaar

Firmware updates

Op het Smart Gateways Gasmeter Gateway dashboard wordt de huidige geïnstalleerde firmware weergegeven. Ook is zichtbaar of er een nieuwe firmware beschikbaar is. Deze kan geïnstalleerd worden via een knop op het dashboard.

Diagnostische informatie

Het dashboard geeft aan wat de wifi signaalsterkte (rssi) van het gekoppelde access-point is. Op deze manier weet je dus of je gateway voldoende wifi bereik heeft. Ook zie je wanneer de gateway voor het laatst opnieuw is opgestart. Zo weet je dus of jouw gateway stabiel werkt.

De Slimme Gasmeter Gateway is te koop bij SmartGateways.nl

gasmeter gateway

Configuratie

Nadat de Gasmeter Gateway is gekoppeld met Home Assistant kan de configuratie worden geplaatst. De gateway stuurt alle gegevens door via het mqtt protocol. Hoe je MQTT kunt installeren binnen Home Assistant vind je hier.

Als je je gasmeter meter via MQTT hebt gekoppeld, kun je beginnen met het aanmaken van de verschillende dashboards binnen Home Assistant. In de volgende stappen leg ik je uit wat je hiervoor moet doen.

1. Helpers voor kosten

De kosten die het waterleidingbedrijf in rekening brengen bestaan uit de volgende componenten, namelijk:

 • Belasting op gas
 • prijs per m3
 • Vastrecht

Door het aanmaken van helpers kunnen de kosten worden ingegeven. Deze kosten zijn te vinden op de website van jouw waterleidingmaatschappij.

1.1 Helper voor Belasting op gas

Ga binnen Home Assistant naar Instellingen -> Automatiseringen & Scènes. Selecteer vervolgens Helpers.

Selecteer boven in de menubalk Helpers en klik op “+ Helper Toevoegen”

Maak de volgende helpers aan:

Helper voor belasting op gas:

 • Naam: Gas – Belasting
 • Pictogram: mdi:currency-eur
 • Minimale waarde: 0,000021 (pas dit naar wens aan)
 • Maximale waarde: 1
 • Weergavemodus: invoerveld
 • Stapgrootte: 1
 • Meeteenheid: €/m3
 • Entiteits-ID: input_number.belasting_op_gas

1.2 Helper voor prijs per m3

Belgische gebruikers kunnen op deze site vinden hoe de gasprijs wordt opgebouwd.

De factor voor Belgische gasmeters is hier te vinden op deze site.

Nederlandse gebruikers kunnen bij hun gasleverancier terecht voor de prijsopbouw

 • Naam: Gas – Prijs per m3
 • Pictogram: mdi:currency-eur
 • Minimale waarde: 2,186736 (pas dit naar wens aan)
 • Maximale waarde: 5
 • Weergavemodus: invoerveld
 • Stapgrootte: 1
 • Meeteenheid: €/m3
 • Entiteits-ID: input_number.gasprijs_per_m3

1.3 Helper voor vastrecht

 • Naam: Gas – Vastrecht
 • Pictogram: mdi:currency-eur
 • Minimale waarde: 258,48 (pas dit naar wens aan)
 • Maximale waarde: 500
 • Weergavemodus: invoerveld
 • Stapgrootte: 1
 • Meeteenheid: €/Jaar
 • Entiteits-ID: input_number.vastrecht_gas

2 Configuratiebestanden

2.1 Aanmaken packages directory

Selecteer de File editor aan de linkerzijde van het menu. Maak een nieuwe directory met de naam packages aan.

2.2 Configuratiebestand

Download het configuratiebestand door op de volgende link te klikken (mail het ordernummer van de bestelling naar support@smartgateways.nl voor het wachtwoord):

Upload dit bestand in de packages directory.

Open nu het configuration.yaml bestand en plak de volgende tekst in dit bestand.

homeassistant:
  packages: !include_dir_named packages

Dit ziet er dan als volgt uit:

Sla het bestand op en controleer of het bestand juist is verwerkt door de configuratie te controleren:

Indien er geen fouten worden gevonden kan Home Assistant via Serverbeheer worden herstart.

3 Aanmaken van het dashboard

Indien Home Assistant opnieuw is opgestart kan het dasboard worden aangemaakt.

Maak een nieuwe pagina aan op het dashboard en plak hierin de volgende configuraties:

type: gauge
entity: sensor.gasverbruik_vandaag
min: 0
name: Gasverbruik vandaag
severity:
 green: 0
 yellow: 8
 red: 22
unit: m3
max: 30
needle: true

 

type: entity
entity: sensor.smartgateways_gasmeter_totaal
name: Gasverbruik totaal
unit: m3

type: entities
entities:
 - entity: sensor.gasprijs_per_dag
 - entity: sensor.gasprijs_per_week
 - entity: sensor.gasprijs_per_maand
 - entity: sensor.gasprijs_per_kwartaal
 - entity: sensor.gasprijs_per_jaar
title: Kosten Gasverbruik

type: entities
entities:
 - entity: sensor.gasverbruik_dit_kwartier
 - entity: sensor.gasverbruik_dit_uur
 - entity: sensor.gasverbruik_vandaag
 - entity: sensor.gasverbruik_deze_week
 - entity: sensor.gasverbruik_deze_maand
 - entity: sensor.gasverbruik_dit_kwartaal
 - entity: sensor.gasverbruik_dit_jaar
title: Gasmeter standen
state_color: false
show_header_toggle: false

type: gauge
entity: sensor.gasmeter_wifi_signaalsterkte_rssi
min: -20
max: -90
severity:
 green: -67
 yellow: -70
 red: -80

type: entities
entities:
 - entity: sensor.gasmeter_mac_adres
 - entity: sensor.gasmeter_startup_time
 - entity: sensor.gasmeter_firmware_versie_van_gateway
 - entity: sensor.gasmeter_beschikbare_firmware_versie
 - entity: sensor.gasmeter_firmware_update_beschikbaar
 - entity: switch.gasmeter_install_firmware_update
show_header_toggle: false
title: Smart Gateways Gasmeter

Resultaat

Indien alle configuraties juist zijn aangemaakt ziet het dashboard er als volgt uit

Meet ook het waterniveau van een waterput, waterton of vijver met de Distancemeter Gateway

Meet het waterniveau van een watertank, regenton of beerput. De gateway is eenvoudig te koppelen aan Home Assistant, Domoticz, Homey* en vele andere domotica software. De gateway wordt geleverd inclusief een waterdichte sensor die boven in een reservoir kan worden gemonteerd. De sensor heeft een bereik van 20 tot 450 cm en een nauwkeurigheid van 1cm.