In deze post leg ik je uit hoe je jouw slimme meter kunt uitlezen via een app op je telefoon. Het enige dat je nodig hebt is deze slimme meter gateway en een smartphone (Android of IOS)

Wat is een slimme meter?

Een slimme meter is een digitale meter waarvan de standen op afstand worden uitgelezen door de energieleverancier en de netbeheerder. Je hoeft dus geen meterstanden meer door te geven aan je energieleverancier en er hoeft geen meteropnemer meer langs te komen.

De slimme meter meet je stroomverbruik en geeft de standen van de gasmeter door. Oude gasmeters kunnen niet met de slimme meter communiceren; de netbeheerder vervangt die gelijktijdig met de elektriciteitsmeter.

De slimme meter wordt op de volgende momenten uitgelezen door de energieleverancier of netbeheerder:

  • 1 keer per jaar voor het opmaken van de jaarrekening;
  • 12 keer per jaar voor een verbruik- en kostenoverzicht (voor jezelf);
  • bij een eventuele overstap naar een andere leverancier of verhuizing;
  • bij beheer of onderhoud van het energienet, als dat nodig is.

Met de slimme meter krijg je meer inzicht in je energieverbruik, bijvoorbeeld dankzij de maandelijkse kostenoverzichten. Maar vooral als je er zelf nog een energieverbruiksmanager op aansluit.

 

Nu Beschikbaar, de Watermeter Gateway!

 

Beter inzicht zorgt ook vaak voor een besparing. Goed voor het milieu en voor jouw portemonnee. Tegenwoordig hebben steeds meer huishoudens een slimme elektriciteitsmeter. Op deze digitale elektriciteitsmeters zitten ‘gebruikerspoorten’ waarop een eigen ‘slimme’ toepassingen kan worden verbonden. Maar je kunt de slimme meter gateway ook stand-alone gebruiken. Het enige dat je nodig hebt is deze slimme meter gateway met display en een smartphone.

Als klant zit je zo zélf aan het stuur van je energieverbruik en -productie. Door gebruik te maken van een slimme meter is het niet meer nodig voor energie leveranciers om de meterstanden te komen opnemen.

Besparen

Met alleen de slimme meter ga je nog niet besparen. Maar met het maandelijkse verbruiks- en kostenoverzicht van de energieleverancier kun je makkelijker en sneller controleren of je verbruik niet onverwacht omhoog gaat. Energieleveranciers ondernemen geen actie als je verbruik opeens sterk stijgt. Je moet dat dus zelf in de gaten houden.

Ook kun hiervoor de slimme meter gateway aan de slimme meter koppelen en uitlezen via je smartphone. Die kunnen je helpen om energie te gaan besparen.

In Nederland en België zijn alle nieuwe slimme meters voorzien van een P1 poort waarop de gateway kan worden aangesloten. In Nederland is deze poort altijd geactiveerd. In België staat de p1 poort echter standaard uitgeschakeld. Deze kan door de distributienetbeheerder worden geactiveerd. Bij Fluvius kan dit bijvoorbeeld via de volgende link: https://mijn.fluvius.be/poortbeheer.

Eenmaal geactiveerd, kan door het volgende stappenplan te doorlopen de meter in real-time worden uitgelezen door een app op je telefoon.

Gasverbruik ook vaak zichtbaar

Veel huizen hebben naast een slimme elektriciteitsmeter ook een slimme gasmeter. De gasmeter heeft in dit geval een draadloze verbinding met de slimme elektriciteitsmeter. Het kan ook zijn dat de gasmeter via een kabeltje met de elektriciteitsmeter is verbonden.

In deze post leg ik je uit hoe je eenvoudig je slimme meter kunt uitlezen via je telefoon.

Je kunt zelf ook je slimme meter uitlezen met Raspberry Pi via Home Assistant. Zo kun je precies zien hoeveel energie en gas je verbruikt en hoe je kunt besparen op je energiekosten.

Slimme meter uitlezen: Wat heb je nodig?

*let op: er is ook een gateway zonder scherm, deze kan niet gebruikt worden door de app!

Het verbruik zichtbaar maken in de app

Installeer de app Blynk via de app store:

         

Bij het eerste gebruik vraagt de app om een account aan te maken. Dit is nodig om de slimme meter uit te lezen via een smartphone. Vervolgens wordt er een scherm getoond voor het aanmaken van een nieuw project. Dit project kan worden aangemaakt door de volgende QR code met de app te scannen. Selecteer het QR Icoontje op het scherm.

Scan vervolgens onderstaande QR code:

Het dashboard wordt nu weergegeven. Selecteer nu het project settings icoontje om de Authenticatie Token in te zien:

De Auth Token wordt weergegeven binnen het rood omcircelde vak. Selecteer E-Mail, de code wordt nu gemaild naar het e-mail adres waarmee de app is aangemeld.

De Slimme meter gateway kan nu geconfigureerd worden. Vul tijdens het configureren de zojuist gemailde Auth Token in. Zodra de gateway is gekoppeld aan jouw slimme meter zal de app de verbruiksgegevens weergeven. Druk nu op de Play knop rechts boven in het scherm om de actuele standen weer te geven.

De app toont nu het volgende dashboard:

Wat beteken de waarden:

  • Op het display wordt het huidig verbuik weergegeven. Dit is het netto verbruik. Indien er zonnepanelen zijn geinstalleerd kan het zijn dat er een negatieve waarde wordt weergegeven. In dat geval wordt er dus teruggeleverd aan het net
  • De middelste grafiek toont het electriciteitsverbruik per uur, het gasverbruik per uur en het realtime electriciteitsverbruik. Door de knoppen te selecteren kan een selectie worden gemaakt tussen de verschillende waarden. Indien GAS / UUR wordt geselecteerd en wit oplicht, zal alleen het gasverbruik worden weergegeven. Eventueel kan een groter bereik worden door de tijd aan te passen.
  • Onder in het dashboard worden de huidige meterstanden

Het dashboard heeft twee tabbladen. Het rechter tabblad toont de live data zoals deze door de slimme meter worden verstuurd.

Privacy Preference Center